"Anstalt" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anstaltústav

Beispieltexte mit "Anstalt"

gemeinnützige Anstaltveřejně prospěšná služba
Ein solches Verhalten einer öffentlich-rechtlichen Anstalt ließe sich nicht mit dem ihr übertragenen öffentlich-rechtlichen Auftrag rechtfertigen.Toto chování, pokud by bylo prokázáno, by nemohlo být považováno za chování přirozené pro poslání veřejné služby svěřené vysílací organizaci.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Lehranstaltvýchovně vzdělávací zařízení
Krankenanstaltnemocniční zařízení
Justizvollzugsanstaltnápravně výchovné zařízení
Nervenheilanstaltpsychiatrická léčebna
Handelsveranstaltungobchodní událost
landwirtschaftliche Versuchsanstaltpokusný podnik
kulturelle Veranstaltungkulturní akce
europäische Kulturveranstaltungevropská kulturní událost
Verwaltung der Lehranstaltvedení školy
Verwaltung einer Justizvollzugsanstaltvězeňská správa
Rennveranstaltungen 31,48 %Pořádání dostihů 31,48 %
Werbung für Kulturveranstaltungpropagace kultury
Besuche von SportveranstaltungenNávštěva sportovních akcí
Einnahmen der PferderennveranstalterPříjmy dostihových společností
Veranstaltungskosten der RennmuttergesellschaftenNáklady mateřských společností na pořádání dostihů
Einweisung in eine Nervenheilanstaltinternace na psychiatrii
EAA (nachbefüllt) – AbwicklungsanstaltEAA (po doplnění) – Abwicklungsanstalt
EAA – Abwicklungsanstalt April 2010EAA – Abwicklungsanstalt duben 2010
Eigene Einnahmen der PferderennveranstalterVlastní příjmy dostihových společností
Präsident der staatlichen Rundfunkanstalt.Ředitel státní rozhlasové a televizní společnosti.
Erziehungsanstalt für straffällige Jugendlichenápravně výchovný ústav pro mladistvé
Anteilseigner der gelisteten Fernsehanstalt Dounya TV.Vlastní akcie televizní stanice Dounya TV, která je zařazena na seznamu.
Öffentlicher Versorgungsauftrag für PferderennveranstalterÚkoly veřejné služby svěřené dostihovým společnostem
Kompetenzentwicklung, Förderveranstaltungen und Umsetzung lokaler EntwicklungsstrategienZískávání dovedností, propagace a provádění strategií místního rozvoje