"Anspruch auf rechtliches Gehör" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anspruch auf rechtliches Gehörprávo na spravedlnost

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Saisonarbeitnehmer haben Anspruch auf Gleichbehandlung mit den Staatsangehörigen des Aufnahmemitgliedstaats zumindest in Bezug aufSezónní pracovníci mají právo na stejné zacházení jako státní příslušníci hostitelského členského státu, a to přinejmenším, pokud jde o: