"Anspruch auf Kostenerstattung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anspruch auf KostenerstattungPrávo na náhradu výdajů

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anspruch auf rechtliches Gehörprávo na spravedlnost
Inanspruchnahme des Europäischen Bürgerbeauftragtenstížnost evropskému veřejnému ochránci práv
Inanspruchnahme des Verhandlungsverfahrens für BauaufträgePoužití jednacího řízení u veřejných zakázek na stavební práce
Inanspruchnahme des Verhandlungsverfahrens für LieferaufträgePoužití jednacího řízení u veřejných zakázek na dodávky
Vorläufige Beibehaltung des Anspruchs auf BeamtenpensionDočasné zachování nároků na důchod státních zaměstnanců
Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung besteht in folgenden Fällen:Dočasný zaměstnanec má nárok na udělení povolení v těchto případech:
Dies bedeutet, dass der Rechtsanspruch auf SaldierungTo znamená, že právo na započtení:
Sie haben auch Anspruch darauf, eine Schule zu besuchen.Máte dále nárok chodit do školy.
Sie hat Anspruch auf eine Antwort in der gleichen Sprache.Má právo obdržet odpověď ve stejném jazyce.
im Fall eines teilweise zu Selbstkostenerstattungspreisen vergüteten Auftrags, welche Teile des Auftrags unter die Vergütung zu Selbstkostenerstattungspreisen fallen;v případě zakázky s částečně nákladově stanovenou cenou prvky zakázky, které jsou předmětem nákladově stanovené ceny;