"Ansprechpartner für Verwaltungsfragen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Ansprechpartner für VerwaltungsfragenPrávní zástupce

Beispieltexte mit "Ansprechpartner für Verwaltungsfragen"

Feld 7: Ansprechpartner für VerwaltungsfragenKolonka 7: Právní zástupce

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Ansprechpartner für die AnlageKontaktní osoba pro zařízení
Ansprechpartner für technische FragenTechnický zástupce
Feld 8: Ansprechpartner für technische FragenKolonka 8: Technický zástupce
Der Vorsitzende des EUMC ist erster Ansprechpartner für den Befehlshaber der EU-Operation.Předseda Vojenského výboru EU je hlavní kontaktní osobou pro velitele operace EU.
Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder eines sonstigen Ansprechpartners für weitere InformationenOznačení a kontaktní údaje inspektora ochrany údajů nebo jiného kontaktního místa, kde lze získat bližší informace
Kommission für Finanz- und VerwaltungsfragenKomise pro finanční a administrativní záležitosti
Die Kommission für Finanz- und Verwaltungsfragen nimmt folgende Aufgaben wahr:Komise pro finanční a administrativní záležitosti má následující úkoly:
Feld 9: Einzelheiten zu den benannten Vertretern für Verwaltungsfragen und technische Fragen im Falle eines UnionsantragsKolonka 9: Údaje o zmocněném právním a technickém zástupci v případě unijní žádosti