"Ansprechpartner" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Ansprechpartnerkontaktní osoby

Beispieltexte mit "Ansprechpartner"

Ihr Ansprechpartnervaše kontaktní osoba
Ansprechpartner für VerwaltungsfragenPrávní zástupce
Ansprechpartner für die AnlageKontaktní osoba pro zařízení
Ansprechpartner für technische FragenTechnický zástupce
Feld 7: Ansprechpartner für VerwaltungsfragenKolonka 7: Právní zástupce
Feld 8: Ansprechpartner für technische FragenKolonka 8: Technický zástupce
Eine Anlage muss genau einen Ansprechpartner haben.Zařízení musí mít výhradně jednu kontaktní osobu.
Die Ansprechpartner bei dem Berichtspflichtigen müssen benannt werden.zpravodajská jednotka musí určit kontaktní osobu či osoby;
Der Vorsitzende des EUMC ist erster Ansprechpartner für den Befehlshaber der EU-Operation.Předseda Vojenského výboru EU je hlavní kontaktní osobou pro velitele operace EU.
Die Behörden haben sich verpflichtet, die Funktionsweise der einheitlichen Ansprechpartner weiter zu verbessern.Orgány se zavázaly k dalšímu zlepšování fungování jednotného kontaktního místa.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Adressdaten des Ansprechpartners - LandAdresa kontaktní osoby – země
Adressdaten des Ansprechpartners – StadtAdresa kontaktní osoby – město
Adressdaten des Ansprechpartners – PostleitzahlAdresa kontaktní osoby – poštovní směrovací číslo
Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder eines sonstigen Ansprechpartners für weitere InformationenOznačení a kontaktní údaje inspektora ochrany údajů nebo jiného kontaktního místa, kde lze získat bližší informace
Generierung aller Personen (People), die mit der Anlage verbunden sind (Ansprechpartner), wenn sie nicht schon vorhanden warenZřídí všechny osoby (jednotlivce) spojené se zařízením (kontaktní osoba), pokud ještě neexistovaly