"Ansprüche aus der nationalen Reserve" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Ansprüche aus der nationalen ReservePráva získaná ze státních rezerv

Beispieltexte mit "Ansprüche aus der nationalen Reserve"

Frist für die Beantragung von Ansprüchen aus der nationalen ReserveDoba využití práv ze státních rezerv
Frist für die Zuteilung von Ansprüchen aus der nationalen ReserveTermín pro přidělení práv ze státních rezerv

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Dieser Betrag entspricht dem Betrag, der dem Erzeuger zugeteilt wird, der entsprechende Ansprüche aus den nationalen Reserven erhält.Tato platba se bude rovnat platbě, účtované zemědělci, který obdrží ekvivalentní práva z národní rezervy.
Ansprüche, der nationalen Reserve zugeschlagen aufgrund vonPráva postoupená do státních rezerv na základě
Der Ausweis der internationalen Währungsreservetransaktionen des Eurosystems erfolgt in Form einer monatlichen Gesamtsumme.Výkaz transakcí s devizovými rezervami Eurosystému uvádí celkovou hodnotu měsíčních transakcí.
die Zahl der den Erzeugern in den benachteiligten Gebieten aus der nationalen Reserve im vorangegangenen Jahr eingeräumten Prämienansprüche;o počtu práv na příplatek udělených zemědělcům v nevýhodnějších oblastech z národní rezervy během předchozího roku;