"Anschrift der Kommission:" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anschrift der Kommission:Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anschrift der meldenden PersonAdresa odpovědné osoby
Anschrift und Kontaktdaten der Asylbehörde,adresa a kontaktní údaje azylového orgánu,
Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde:Název a adresa orgánu poskytujícího podporu
Name und Anschrift der Empfängereinrichtung,jméno a adresa příjemce;
Name und Anschrift der Vertragsparteien;jméno a adresu smluvních stran;
Name und Anschrift der Zahlstelle,jméno a adresu platebního zprostředkovatele;
Name und Anschrift des AbsendersJméno a adresa odesílatele
Name, Anschrift und Kennnummer der Erzeuger,jméno, adresu a rozlišovací číslo producenta;
Name und Anschrift der Person oder des Ortes;jméno nebo název a adresu osoby nebo prostor;
Anschrift für Notifikationen an die Europäische Kommission:Adresa Evropské komise pro účely oznamování:
Internetadresse dieser geplanten Bürgerinitiative im Register der Europäischen Kommission:Webová adresa této navrhované občanské iniciativy v registru Evropské komise: