"Anschluss Wasserversorgung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anschluss Wasserversorgungpřípojka zásobování vodou

Beispieltexte mit "Anschluss Wasserversorgung"

Kosten für den Anschluss an das Wasserversorgungsnetz und Wasserverbrauch für alle betrieblichen Zwecke einschließlich Bewässerung.Náklady na vodovodní přípojku a spotřebu vody pro všechny účely zemědělského podniku včetně zavlažování.