"Anschluss" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anschlusspřípojka
Anschlussnávaznost

Beispieltexte mit "Anschluss"

Anschluss Wasserversorgungpřípojka zásobování vodou
elektrischer Anschlusselektrická přípojka
Elektrischer Anschlusspřípojka elektřiny
pneumatischer Anschlusspneumatická přípojka
pneumatischer Anschlusspřípojka stlačeného vzduchu
Aufstellung und Anschlussustavení a připojení
Anschluss über DIN SteckerPřipojení pomocí zástrčky DIN
Anschluss an die EnergieversorgungPřipojení k zásobování energiemi
Anschluss erfolgt durch den BetreiberPřipojení provádí provozovatel
Anschluss von Detektoren und HandauslösungPřipojení detektorů a ruční spouštění
Anschluss von Warngebern und AuslöseorganenZapojení výstražných čidel a spouštěcích systémů
Anschluss überprüfen, falls erforderlich umpolenZkontrolujte zapojení, případně prohoďte póly
Anschluss Rail-Drucksensoren (Option Railkomponentenprüfmodul)Přípojka snímačů tlaku railu (volitelný modul pro tlakovou zkoušku komponentů railů)
Flüssigkeitsdämpfung im Gehäuse und zwischen Membrane und AnschlussKapalinové tlumení v pouzdře a mezi membránou a přípojkou
Für den Anschluss ist zu beachtenPři zapojování je nutno dodržet toto
Elektrischer Anschluss der AbsauganlageZapojení odsávacího zařízení do elektrické sítě
Transport, Aufstellung, Anschluss und AbbauPřeprava, ustavení, připojení a demontáž
Externer Anschluss für Ausschaltung der Anlage.Externí přívod pro vypnutí zařízení.
Externer Anschluss für Rückstellung der Anlage.Externí přívod pro vynulování zařízení.
Steckverbindung zum Anschluss an die StromversorgungZástrčka k připojení napájecího zdroje
Elektrischer Anschluss durch Klemmschrauben im Gehäuse.Elektrické připojení pomocí svěrného šroubu v krytu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Hochdruckanschlussvysokotlaký vývod
Messanschlussměřicí přípojka
Pneumatikanschlusslösenodpojte pneumatickou přípojku
Reduzieranschlussredukční přípojka
Sammelanschlussplattesouhrnná základní deska
Pneumatikanschluss anschließenpřipojte pneumatickou přípojku
Anschlussoptionen für Saugstutzenmožnosti připojení sacího hrdla
auch mit Anschlussstück(en)též opatřená konektorem (konektory)
Konus-Reduzieranschluss mit Dichtkegelkužel. redukč. přípojka s těsnicí kuželkou
Anschlussklemmen für die Bauformenpřipojovací svorky ke konstrukčním tvarům
Anschlussstecker aus der Steckdose ziehenVytáhněte konektor připojovacího kabelu ze zásuvky
Anschluss von Warngebernund und AuslöseorganenPřipojení výstražných čidel a spouštěcích systémů
Anschlusswerte Elektrik, Hydraulik, Pneumatik, usw.Přípojné hodnoty elektrické, hydraulické, pneumatické soustavy atd.
Anschlussbeispiel von Warngebern und AuslöseorganenPříklad zapojení výstražných čidel a spouštěcích systémů
Anschlussrechtsmittelanträge, -gründe und -argumenteNávrhové žádání, důvody a argumenty vedlejšího kasačního opravného prostředku
Anschlussdaten für hydraulische und elektrische SystemeÚdaje k připojení hydraulických a elektrických systémů
5/2 Wegeventil G1/8" elektrisch betätigt, Handhilfsbetätigung, Rohranschluss5/2cestný ventil G1/8" s elektr. pohonem, pomocný ruční pohon, přípojka trubky
der Hochdruckanschluss kontaktiert werden.napojit vysokotlakou přípojku.
Druckluftanschluss an allen Wartungseinheitenpřipojení vedení stlačeného vzduchu ke všem jednotkám pro přípravu stlačeného vzduchu
Druckluftanschluss an allen WartungseinheitenPřipojení vedení stlačeného vzduchu ke všem jednotkám pro přípravu stlačeného vzduchu
Niederdruck und HochdruckAnschluss vormontierenVsazení nízkotlaké a vysokotlaké přípojky
Lufteintritt / Anschlussstutzen / AbweiserblechVstup vzduchu / Připojovací hrdlo / Usměrňovací plech
Niederdruck und HochdruckAnschluss vormontieren.Vsazení nízkotlaké a vysokotlaké přípojky.
Pressluftzufuhr am Pressluftanschluss anschliessen.K přípojce stlačeného vzduchu připojte pneumatické přívodní vedení.