"Anschlag" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anschlagdoraz
Anschlagatentát

Beispieltexte mit "Anschlag"

Schieben Sie den Stein an den Anschlag.Kámen posuňte na doraz.
Diese dient als Anschlag für das Modul.Tyto šrouby slouží jako narážky modulů.
Schleifeinheit an der Schraube bis auf Anschlag abdrehenBrusnou jednotku spusťte pomocí šroubu dolů až na doraz
Schleifeinheit mit der Schraube bis auf Anschlag hochdrehenPomocí šroubu vysuňte brusnou jednotku vzhůru až na doraz
Träger, Anschlag und Lagerbolzen der Bremsbacke dürfen nicht beschädigt sein;integrity základny čelisti, části, na kterou působí rozpěrací síla, a čepu,
Den Riegelbolzen C durch die Bohrungen der Wechselplatte B und Grundplatte A bis zum Anschlag schieben.Svorník závory C prostrčte otvory ve výměnné desce B a základové desce A až na doraz.
Der Werkstückträger wird mit dem Griff bis zum Anschlag zur Antriebskupplung hinter die Eindrückmechanik geschoben.Nosič obrobků se uchopí za držadlo a posune až na doraz k hnací části spojky za vtlačovací mechaniku.
Den Grundwerkstückträger wird mit dem Griff bis zum Anschlag zur Antriebskupplung hinter die Eindrückmechanik geschoben.Základní nosič obrobků se uchopí za držadlo a posune až na doraz k hnací části spojky za vtlačovací mechaniku.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anschlagplattedorazová deska
AnschlagkanteDorazová hrana
AnschlagleisteDorazová lišta
Haushaltsvoranschlagpřepočtený rozpočet
Anschlagplatte nach unten herausziehen.Tahem směrem dolů odmontujte dorazovou desku.
Anschlagpunkte für Transport und AufstellungBody k uvázání vázacích prostředků při přepravě a ustavování
Anschlagplatte in die Wechselteilablage einlegen.Vyjmutou dorazovou desku odložte na poličku.
Scallopsanschlag nach oben entnehmen.Doraz na kulaté výřezy tzv. "scallops" vyjměte směrem nahoru.
die Entwicklung des Einnahmen-Voranschlags;změny v odhadovaných příjmech rozpočtu,
Die Einnahmen werden auf 70000 EUR veranschlagt.Tyto příjmy se odhadují na 70000 EUR.
Scallopsanschlag in die Wechselteilablage einlegen.Odebraný doraz na kulaté výřezy tzv. "scallops" odložte na poličku.
Säge an den Anschlagpunkte befestigen (Spanngurte).Pilu upevněte pomocí vázacích popruhů za vázací body.
Eine Funktionsprüfung des Flanschlagers ist vorzunehmen.Je nutno přezkoušet funkci přírubového ložiska.
Typspezifischen Scallopsanschlag aus der Wechselteilablage entnehmen.Z poličky vezměte doraz na kulaté výřezy tzv. "scallops" vhodný pro zvolený typ.