"Ansatz und Bewertung: Planvermögen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Ansatz und Bewertung: PlanvermögenUznání a oceňování: aktiva plánu

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Ansatz und Bewertung: Barwert leistungsorientierter Verpflichtungen und laufender DienstzeitaufwandUznání a ocenění: současná hodnota závazků z definovaných požitků a nákladů na běžné služby