"Anpassung der Waffensysteme" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anpassung der Waffensystemesladění zbrojení

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anpassung der Finanziellen Vorausschauúprava finanční prognózy
Anpassungsfähigkeit der Arbeitskraftpracovní přizpůsobivost
Anpassung der AnhängePřizpůsobení příloh
Anpassung der KofinanzierungssätzeÚprava míry spolufinancování
Anpassung der SchutzmaßnahmeÚprava ochranného opatření
Anpassung der nationalen ZuckerquoteÚprava vnitrostátní kvóty na cukr
Mathematische Anpassung der MEPMatematická úprava minimální dovozní ceny (MIP)
Technische Anpassungen der AnhängeTechnické úpravy příloh
Bei der Anpassung der AnhängePři úpravě těchto příloh Komise:
Bergungsfahrzeuge und Fahrzeuge zum Befördern und Schleppen von Munition oder Waffensystemen und zugehörige Ladesysteme.vyprošťovací a záchranná vozidla a vozidla pro vlečení nebo přepravu střeliva nebo zbraňových systémů a související manipulační zařízení pro nakládku a vykládku.
Nummer ML12 schließt folgende Ausrüstung ein, sofern sie besonders konstruiert ist für Waffensysteme mit hoher kinetischer Energie:bod ML12 zahrnuje tyto položky, pokud jsou speciálně určené pro zbraňové systémy využívající kinetickou energii: