"Anpassung an den Klimawandel;" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anpassung an den Klimawandel;přizpůsobování se změně klimatu;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anpassung an den Klimawandelpřizpůsobení se změně klimatu
Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen FortschrittPřizpůsobení vědeckému a technickému pokroku
Spezifische Ziele des Schwerpunktbereichs "Anpassung an den Klimawandel"Specifické cíle prioritní oblasti „přizpůsobování se změně klimatu“
Anpassung der Arbeitskräfte, Unternehmen und Unternehmer an den WandelPřizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám
Anpassung der Arbeitskräfte, Unternehmen und Unternehmer an den Wandel;pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám;
Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel sowie Verwaltungspraxis und Information.zmírňování změny klimatu, přizpůsobování se změně klimatu a správa a informace v oblasti klimatu.
Anpassung von Arbeitnehmern, Unternehmen und Unternehmern an den wirtschaftlichen WandelPřizpůsobování se změnám ze strany pracovníků, podniků a podnikatelů:
Die Anpassung wird als Ertrag oder Aufwand im Periodenergebnis erfasst.Úprava se vykáže jako příjem nebo výdaj v zisku nebo ztrátě.
Förderung der Anpassung an den Klimawandel und Risikoprävention und RisikomanagementPodpora přizpůsobení se změně klimatu a předcházení rizikům