"Anlieferung" auf Tschechisch


Anlieferungdodání


Beispieltexte mit "Anlieferung"

Lokale Anforderung für die AnlieferungPožadavky na podmínky v místě dodání
Die Reparatur ist binnen angemessener Frist nach der Anlieferung des Fahrzeugs zügig vorzunehmen.Oprava musí být provedena bez průtahů, v přiměřené lhůtě po dodání vozidla.
für den Getreidesektor 101,31 EUR/Tonne, bezogen auf die Großhandelsstufe bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen;pokud jde o odvětví obilovin, 101,31 EUR za tunu, vztaženo na stádium velkoobchodního prodeje u zboží dodaného do skladu před vyložením;
Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport sofort nach Anlieferung der Sendung dem Spediteur, der Versicherung und dem Lieferwerk melden.Škody způsobené nedostatečným zabalením nebo chybami při přepravě ihned po dodání zásilky ohlaste přepravci, pojišťovně a dodacímu závodu.
Nach Anlieferung der Maschine mit Zubehör sind Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport sofort dem Spediteur, der Versicherung und dem Lieferwerk zu melden.Po dodání stroje včetně příslušenství je nutno všechna případná poškození způsobená nedostatečným zabalením nebo chybami při přepravě ihned ohlásit přepravci, pojišťovně a dodacímu závodu.
Die Anlieferung der Maschine erfolgt in der Regel grundsätzlich in Folie verpackt auf Rahmenschenkeln, die abhängig von der Transportart als Verschlag oder Holzkiste ausgebildet sein kann.Při dodávce je stroj zpravidla důkladně zabalen do fólie na ramenech rámu, která může být podle způsobu dopravy umístěna v bednění nebo dřevěné bedně.
Nach Anlieferung des Prüfstandes mit Zubehör sind Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport sofort dem Spediteur, der Versicherung und dem Lieferwerk zu melden und zwarPo dodání zkušební stolice včetně příslušenství je nutno všechna případně zjištěná poškození způsobená nedostatečným zabalením nebo chybami při přepravě ihned ohlásit přepravci, pojišťovně a dodacímu závodu, a to

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Der Auftraggeber erklärt mit Unterzeichnung das die oben genannte Anlage so wie zum Zeitpunkt der Vorabnahme (untere Berücksichtigung der getroffenen Absprachen) der zur Auslieferung/Anlieferung freigegeben wurde.Zadavatel svým podpisem prohlašuje, že schválil vydodání/dodání výše uvedeného zařízení ve stavu, ve kterém bylo v okamžiku předběžné přejímky (včetně případně dohodnutých ujednání).