"Anlegen eines neuen Typdatensatzes" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anlegen eines neuen TypdatensatzesZaložení nové typové datové věty

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anlegen eines neuen AblaufdatensatzesZaložení nové procesní datové věty
Anlegen eines neuen Datensatzes im Detail-DialogZaložení nové datové věty v podrobném dialogu
Beim Anlegen eines neuen Ablaufes wird diese Funktion automatisch eingefügt.Při zakládání nového procesu doplňuje systém tuto funkci automaticky.
Voraussetzung für das Anlegen eines neuen Druckers ist, dass dieser bereits im Betriebssystem als lokaler oder Netzwerk-Drucker korrekt installiert wurde.Předpokladem založení nové tiskárny je, aby tato tiskárna byla v operačním systému správně nainstalována jako lokální nebo síťová tiskárna.
Voraussetzung für das Anlegen eines neuen Druckers ist, dass dieser bereits über die Windows-Systemsteuerung im Betriebssystem als lokaler oder Netzwerk-Drucker korrekt installiert worden ist.Předpokladem založení nové tiskárny je, aby tato tiskárna byla správně nainstalovaná v operačním systému, což se provádí v systémovém řízení Windows, jako lokální nebo síťová.