"Anlaufart und Anlaufzeit geprüft" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anlaufart und Anlaufzeit geprüftZkontrolován druh rozběhu a doba trvání náběhu

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Netz-, Schalt-, Überwachungsgeräte (falls vorhanden) und Kabelquerschnitte müssen bezüglich Anlaufart, Anlaufzeit und Stromspitze kundenseitig dimensioniert und geprüft sein.Úkolem provozovatele je zvolit s ohledem na druh rozběhu, dobu trvání rozběhu a špičkovou hodnotu proudu vhodné síťové, spínací a kontrolní přístroje (pokud se s nimi pracuje) a průřezy kabelů a přezkoušet je.