"Anlagevermögen und Vorräte" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anlagevermögen und VorräteStavy vyrobených fixních aktiv a zásob

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Kreuztabelle des Anlagevermögens nach Wirtschaftsbereichen und Anlagearten (Bestände)Kombinační klasifikace fixních aktiv podle odvětví a podle aktiv (stavy)
Kreuztabelle des Anlagevermögens nach Wirtschaftsbereichen und Anlagearten — jährlichKombinační klasifikace fixních aktiv podle odvětví a podle aktiv – roční
Solche Änderungen entstehen unter anderem infolge einer Neubewertung von Sachanlagevermögen und aus der Umrechnung von Fremdwährungsabschlüssen.Tyto změny zahrnují změny vzniklé z přecenění pozemků, budov a zařízení a z rozdílů z přepočtů z cizích měn.
bringen manipulationssichere Siegel an allen Fahrzeugen und/oder Behältern an, in denen Bordvorräte befördert werden, oder schützen diese physisch.na všechna vozidla a/nebo kontejnery, které přepravují palubní zásoby, přiloží pečetě, na nichž by nedovolená manipulace byla patrná, nebo je fyzicky zabezpečí.