"Anlagenbauteile nicht beschädigt werden" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anlagenbauteile nicht beschädigt werdense nepoškodily žádné části zařízení

Beispieltexte mit "Anlagenbauteile nicht beschädigt werden"

Gemäß der üblichen Handhabung des Auspackens ist darauf zu achten das die Anlage bzw. Anlagenbauteile nicht beschädigt werden.Při vybalování je nutno jako obvykle dávat pozor na to, aby se zařízení resp. jeho díly a součástky nepoškodily.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Die Demontage ganz oder auch nur Teilweise sollte ausschließlich vom Hersteller übernommen werden da hier spezielle Anlagenbauteile beschädigt oder die Gesamtfunktionalität eingeschränkt werden könnte!Kompletní nebo také částečnou demontáž musí provádět výhradně výrobce, protože by mohlo dojít k poškození zvláštních dílů zařízení nebo by mohlo dojít k omezení celkové funkčnosti zařízení!
Wenn sie nicht gemieden wird, kann das Produkt oder Gegenstände in seiner Umgebung beschädigt werden.Pokud vzniku této situace nezabráníte, může dojít k poškození výrobku nebo předmětů v jeho okolí.
Vorsicht, die Filterpatrone darf nicht verletzt oder beschädigt werden!Pozor, filtrační patrona se nesmí porušit ani poškodit!
Beim Entfernen der Verpackung muss mit großer Vorsicht vorgegangen werden, so dass die Anlagenteile nicht beschädigt werden.Při odstranění obalů postupujte velmi opatrně, aby se díly zařízení nepoškodily.
Bei der Benutzung von Reinigungsmitteln ist sicher zu stellen, dass metallische Flächen nicht angegriffen (Korrosion) und Oberflächen nicht beschädigt werden.Při používání čisticích prostředků je nutné zajistit, aby kovové plochy nebyly napadeny (korozí) a povrchy nebyly poškozeny.
Die hier einstellbaren Parameter können dazu führen, dass Positionen bisher erstellter Ablaufprogramme nicht mehr zum Prozess passen oder die Anlage sogar beschädigt werden kann.Změny ve zde nastavovaných parametrech mohou vést k tomu, že polohy dosud vytvořených procesních programů přestanou vyhovovat potřebám procesu, což může vést i k poškození linky.