"Anlage befindet sich in Grundstellung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anlage befindet sich in GrundstellungZařízení se nachází v základní poloze

Beispieltexte mit "Anlage befindet sich in Grundstellung"

Kundenanlage befindet sich in GrundstellungZákaznické zařízení se nachází v základní poloze

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Im Modus Einzelmessung kann über den Triggertaster eine einzige Messung ausgelöst und durchgeführt werden, das Messgerät befindet sich danach wieder in Grundstellung.V režimu Jednotlivých měření se spouštěcím tlačítkem spouští jednotlivá měření. Po provedení každého měření se měřicí přístroj vrací zpět do své základní polohy.