"Anlage befestigen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anlage befestigenupevnění linky

Beispieltexte mit "Anlage befestigen"

Alle Stationen der Anlage mit Winkeln und Schrauben am Boden befestigen.Všechna stanoviště linky připevněte pomocí úhelníků a šroubů k podlaze.
Es empfiehlt sich, einzelne Anlagenteile auf stabile und zweckmäßige Paletten zu stellen und zu befestigen.Doporučuje se položit jednotlivé části zařízení na stabilní a účelné palety a upevnit je tam.
Nehmen Sie ein geeignetes Lastaufnahmemittel für das Anheben der Absauganlage und befestigen Sie die Einrichtung nur an den hierfür vorgesehenen Stellen.Na zvedání odsávacího zařízení použijte vhodný úchopný prostředek a zařízení připevněte jen v příslušných místech.
Die Auspuffanlage oder Teile dieser Anlage sind am Kraftrad oder am Motor zu befestigen.Výfukový systém nebo jeho části se namontují na motocykl nebo na motor.