"Anlage anschließen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anlage anschließenzapojení linky

Beispieltexte mit "Anlage anschließen"

Anlage, über Abzweigkupplung, am Netz anschließen und alle Leitungsschutzschalter einschalten.Zařízení připojte přes odbočku k síti a zapněte všechny vypínače sloužící k ochraně vedení.