"Anlage Nr. … Fälschungen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anlage Nr. FälschungenNelegální zboží

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Für weitere Rechte, siehe Anlage Nr. Další práva viz příloha č. …
bei kombinierten Bremsanlagen nach Absatz 2.9 der Regelung Nr. 78 zusätzlich die genehmigte(n) Kombination(en) der Bremsbelag-Einheiten: Kromě toho u kombinovaných brzdových systémů ve smyslu bodu 2.9 předpisu č. 78 schválená/schválené kombinace částí s brzdovým obložením: …