"Ankurbelung der Wirtschaft" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Ankurbelung der Wirtschaftoživení hospodářství

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Schnelle Ankurbelung der Nachfrage und Stärkung des Verbrauchervertrauens,rychlá stimulace poptávky a důvěry spotřebitelů,
Schnelle Ankurbelung der Nachfrage und Stärkung des Verbrauchervertrauens.rychlá stimulace poptávky a důvěry spotřebitelů;
T) — Ankurbelung der Nachfrage, Anwendungen und DienstleistungenInformační a komunikační technologie (IKT) – stimulace poptávky, aplikace a služby
Take-off der Wirtschafthospodářský start
Änderung der Wirtschaftsstrukturstrukturální výkyvy
Mechanisierung der Landwirtschaftzemědělská mechanizace
Ausrichtung der Landwirtschaftřízení zemědělství
Umstellung der Wirtschaftekonomická konverze
Lage der Landwirtschaftzemědělská situace
Stabilisierung der Wirtschaftstabilizace hospodářství
Stagnation der Wirtschafthospodářská stagnace
Auswirkungen der WirtschaftskriseDopad hospodářské krize