"Ankunft" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Ankunftpříchod

Beispieltexte mit "Ankunft"

Bei der Ankunft zu berücksichtigende ErwägungenCo je třeba vzít v úvahu při příjezdu
die geschätzte Zeit der Ankunft im Hafen oder Anlandeort,odhadovaný čas příjezdu do tohoto přístavu nebo místa pro vykládku,
Meldung der Ankunft eines Seeschiffs oder eines LuftfahrzeugsOznámení příjezdu námořního plavidla nebo letadla
Wird bei der Ankunft nicht gesundheitsbezogene Hilfe benötigt?Pomoc při příjezdu, jiná než související se zdravím:
Datum und Uhrzeit der geplanten Ankunft im zuständigen Mitgliedstaat:Předpokládané datum a čas příjezdu do příslušného členského státu:
voraussichtliches Datum der Ankunft am Ort der abschließenden Entladung;předpokládané datum příjezdu na místo poslední vykládky;
Meldefrist des Antragstellers nach der Ankunft im zuständigen Mitgliedstaat.Lhůta, během níž je žadatel povinen se dostavit při příjezdu do příslušného členského státu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Ankunftsdatum der verbrauchsteuerpflichtigen WarenDatum doručení zboží podléhajícího spotřební dani
vorgesehener Abfahrts- und Ankunftstermin;předpokládané datum odeslání a příchodu,
Diejenige Partei, die beim Eingang über die Ankunft der Waren zu benachrichtigen ist.Strana, které má být při vstupu na dané celní území oznámen příchod zboží.
Ort, an dem sich der Antragsteller nach Ankunft im zuständigen Mitgliedstaat melden muss.Místo, kam je žadatel povinen se dostavit při příjezdu do příslušného členského státu.
Ist bei der Ankunft medizinische Hilfe oder Hilfe für besondere Bedürfnisse erforderlich?Lékařská pomoc nebo pomoc pro zvláštní potřeby nutná po příjezdu:
Tag und Uhrzeit der voraussichtlichen Ankunft der betreffenden Erzeugnisse am genehmigten Kontrollort,plánovaný den a čas, kdy dotčené produkty dorazí na plánované inspekční místo,
die zu erwartende ausfliegbare Restmenge des Kraftstoffs bei Ankunft auf dem Bestimmungsflugplatz zu ermitteln.Důležité údaje o palivu se zaznamenávají.
die Großkreisentfernung zwischen Abflug- und Ankunftsflugplatz zuzüglich eines unveränderlichen Faktors von 95 km;„vzdáleností“ se rozumí vzdušná vzdálenost mezi letištěm odletu a letištěm příletu plus dodatečný fixní faktor 95 km;