"Anker" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Ankerkotva

Beispieltexte mit "Anker"

Schlägt der Anker gegen den Magnet?Naráží kotva do magnetu?
Befestigungselemente wie Dübel, Anker und SchraubenUpevňovací prvky jako hmoždinky, kotvy a šrouby
Nach Abnahme des Schutzbleches kann der Magnetspalt, Abstand zwischen Anker und Elektromagnet, mit einer Fühlerlehre überprüft werden.Odmontujete ochranný plechový kryt a spároměrem přeměřte vzduchovou mezeru mezi kotvou a tělesem elektromagnetu.
Bei erregtem Magnet öffnet der Anker eine Servobohrung über die das Medium, das oben auf der Membrane aufliegt und diese geschlossen hält, entweicht.Jakmile dojde k nabuzení magnetu, otevře kotva servootvor, kterým začne ven proudit médium, které shora tlačí na membránu a zavírá ji.
Nach Abschalten des Magneten schließt der Anker die Servobohrung, wodurch sich oberhalb der Membrane wieder ein Druck aufbaut, der das Ventil schließt.Když se magnet vypne, kotva servootvor opět zavře, načež se nad membránou opět vytvoří tlak, kterým se ventil zavře.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

BolzenankerSvorníková kotva
Tankercisternová loď
verankernzakotvit
Verankerung der StrukturUchycení nosné konstrukce
Drehmoment beim Verankerntočivý moment při ukotvování
Ankerköpfe aus feuerverzinktem galvanisiertem duktilem Gusseisen von zum Herstellen von Erdankern verwendeten ArtKotevní hlavy z žárově pozinkované tvárné litiny typu používaného na výrobu zemních kotev
Verankerung kontrollieren und befestigenZkontrolujte a upevněte ukotvení
Sitze, ihre Verankerungen und KopfstützenSedadla, jejich ukotvení a opěrky hlavy
Treibanker und Ausrüstung zum Festmachen undvlečná kotva a vybavení k poutání, a
Verankerung der Maschine zur Standfläche nicht festUkotvení stroje k podlaze není pevné
Anforderungen an Sicherheitsgurtverankerungen und SicherheitsgurtePožadavky na kotevní úchyty bezpečnostních pásů a bezpečnostní pásy
An den Rücksitzen sind mindestens Verankerungen für Beckengurte vorgeschrieben.Na zadních místech k sezení se požadují alespoň kotevní místa pro břišní pásy.
entsprechende Bankerklärungen oder gegebenenfalls Nachweis einer entsprechenden Berufshaftpflichtversicherung;vhodnými výpisy z bank nebo případně dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání;