"Anhang III der vorliegenden Verordnung wird als Anhang XX angefügt." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anhang III der vorliegenden Verordnung wird als Anhang XX angefügt.Doplňuje se příloha XX, jejíž znění je stanoveno v příloze III tohoto nařízení.