"Anhang I A wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anhang I A wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.Příloha I A nařízení (ES) č. 606/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.