"Anhang 6 — Farbmerkmale" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anhang 6 FarbmerkmalePříloha 6 – Kolorimetrické specifikace

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anhang 6 Mindestanforderungen für stichprobenartige Überprüfungen durch einen Prüfer“Příloha 6 — Minimální požadavky na výběr vzorků inspektorem“
Anhang 16 Prüfverfahren für Einrichtungen der Klasse I B und III BPříloha 16 – Zkušební postup pro zařízení třídy IB a IIIB
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 sollte daher entsprechend geändert werden Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
Anhang 6 Verfahren zur Bestimmung des H-Punktes und des tatsächlichen Rumpfwinkels für Sitzplätze in KraftfahrzeugenPříloha 6 – Postup pro určení bodu „H“ a skutečného úhlu trupu pro místa k sezení v motorovém vozidle
Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates [3] sollte daher entsprechend geändert werden Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 [3] by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,