"Anhang 48 erhält die Fassung des Anhangs I der vorliegenden Verordnung." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anhang 48 erhält die Fassung des Anhangs I der vorliegenden Verordnung.Příloha 48 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze I tohoto nařízení.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anhang 50 erhält die Fassung des Anhangs III der vorliegenden Verordnung.Příloha 50 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.
Anhang I erhält die Fassung des Anhangs I der vorliegenden Verordnung.Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 erhält die Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung.Příloha I nařízení (ES) č. 1484/95 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.