"Anhang 11 — Farbbeständigkeit" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anhang 11 FarbbeständigkeitPříloha 11 – Barevná stálost

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 204/2011 sollte daher entsprechend geändert werden Příloha III nařízení (EU) č. 204/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
Anhang 11 Prüfverfahren für den Schutz der Insassen von Elektrofahrzeugen vor Hochspannung und ElektrolytaustrittPříloha 11 – Postupy zkoušky na ochranu cestujících ve vozidlech poháněných elektrickou energií před vysokým napětím a politím elektrolytem
Anhang 11 Vorschriften für Ersatz-Bremsscheiben und Ersatz-Bremstrommeln für Fahrzeuge der Klassen M und NPříloha 11 — Požadavky na náhradní brzdové kotouče nebo bubny pro vozidla kategorií M a N