"Anhörung der Arbeitnehmer" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anhörung der Arbeitnehmerporada s pracovníky

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anhörung der betreffenden PersonenVyjádření účastníků řízení
nach Anhörung der Kommission;po konzultaci s Evropskou komisí,
nach Anhörung der betroffenen Staaten,po konzultaci s dotčenými zeměmi,
nach Anhörung der Wissenschaftlichen Prüfgruppe,po konzultaci s Vědeckou prověřovací skupinou,
nach Anhörung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA),po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA),
nach Anhörung des Verwaltungsrats der Europäischen Agentur für Flugsicherheit,po konzultaci se správní radou Evropské agentury pro bezpečnost letectví,
nach Anhörung des Ausschusses für das Umweltzeichen der Europäischen Union,po konzultaci s Výborem pro ekoznačku Evropské unie,
Recht auf Anhörung durch das ESMA-Aufsichtsorgan in Bezug auf ZwangsgelderPrávo vyjádřit se před radou orgánů dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy v souvislosti s penále
Unterrichtung der Arbeitnehmerinformování pracovníků
Freizügigkeit der Arbeitnehmervolný pohyb pracovníků
Beteiligung der Arbeitnehmerúčast pracovníků
behinderter Arbeitnehmerzdravotně postižený pracovník
Tatsächliche Pflichtsozialbeiträge der ArbeitnehmerPovinné skutečné sociální příspěvky zaměstnanců
EFTA-Ausschuss für Freizügigkeit der ArbeitnehmerVýbor ESVO pro volný pohyb pracovníků
Einstellung benachteiligter oder behinderter ArbeitnehmerNábor znevýhodněných a zdravotně postižených pracovníků
Mehrkosten bei Beschäftigung behinderter ArbeitnehmerDodatečné náklady na zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků
ARBEITSEINSATZ DER ARBEITNEHMER ZU KONSTANTEN LOHNSÄTZENVKLAD PRÁCE ZAMĚSTNANCŮ VYJÁDŘENÝ VE STÁLÝCH NÁHRADÁCH