"Anhänger" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anhängerpřívěs

Beispieltexte mit "Anhänger"

Anhänger mit TankaufbauCisternové přívěsy a návěsy
Anhänger für landwirtschaftliche Zwecke mit Selbstladevorrichtung oder SelbstentladevorrichtungSamonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely
Nebelschlussleuchten für Kraftfahrzeuge und ihre AnhängerZadní mlhové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Rückfahrscheinwerfer für Kraftfahrzeuge und ihre AnhängerZpětné světlomety motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Seitenmarkierungsleuchten für Kraftfahrzeuge und ihre AnhängerBoční obrysové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Retroreflektierende Einrichtungen für Kraftfahrzeuge und ihre AnhängerOdrazky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Schlüsselfigur und Anhänger des Regimes.Klíčová postava a podporovatel režimu.
Andere Anhänger zum Befördern von GüternOstatní přívěsy a návěsy pro přepravu zboží
Vor der Fahrt mit Anhänger unbedingt kontrollierenNezbytná kontrola před jízdou s přívěsem
Teile für Anhänger (einschließlich Sattelanhänger)Díly přívěsů, návěsů a ostatních vozidel bez mechanického pohonu
Luftreifen für Nutzfahrzeuge und ihre Anhänger (Klassen C2 und C3)Pneumatiky pro užitková vozidla a jejich přípojná vozidla (třídy C2 a C3)
Landfahrzeuge im Sinne der Unternummer ML6a schließen auch Anhänger ein.Pro účely bodu ML6 a) zahrnuje označení pozemní vozidla přívěsy a návěsy.
Achsen für Anhänger und andere Fahrzeuge ohne Vorrichtung zur mechanischen FortbewegungNápravy přívěsů, návěsů a ostatních vozidel bez mechanického pohonu

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

bei einem Anhänger:v případě přípojného vozidla:
vorn (nur Anhänger)Dopředu (pouze přívěsy)
Zugfahrzeuge für Anhänger:Tahače přívěsů:
Zugfahrzeuge für Sattelanhänger:Tahače návěsů:
Anhänger, einschließlich Sattelanhänger, für Fahrzeuge aller Art; andere nicht selbstfahrende Fahrzeuge; Teile davonPřívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického pohonu; jejich části a součásti
Gesamtmasse des Anhängers in kgcelková hmotnost přívěsu v kg
Zulässig bei Anhängern der Klasse O1Nepovinná na přípojných vozidlech kategorie O1.
Luftkompressoren, auf Anhängerfahrgestell montiertVzduchové kompresory, upevněné na podvozku s koly upraveném pro tažení
Herstellung von Karosserien, Aufbauten und AnhängernVýroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
Vorgeschrieben bei Anhängern, die breiter als 1600 mm sind.Povinné pro přípojná vozidla širší než 1600 mm.
Seitenschutz von Lastkraftwagen, Anhängern und SattelanhängernBoční ochrana nákladních automobilů
bei Anhängern: Länge des Fahrzeugs (ohne Berücksichtigung der Deichsel).u přípojných vozidel délce vozidla (bez tažné oje).