"Angaben zur Person (Kind/Geschwisterteil/Elternteil):" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Angaben zur Person (Kind/Geschwisterteil/Elternteil):osobní údaje dítěte, sourozence nebo rodiče:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Name, Anschrift und sonstige relevante Angaben zur einführenden PersonAdresa a další důležité údaje o dovážející osobě
Angaben zur Staatsangehörigkeit der berechtigten und der verpflichteten Person undpodrobné údaje o státní příslušnosti oprávněného a povinného a
Angaben zur Anwesenheit der Person im Hoheitsgebiet des ersuchten Mitgliedstaats: Die Person wurde nicht gefunden.V souvislosti s přítomností osoby na území dožádaného členského státu uveďte:
Angaben zur Identität der folgenden Person, die sich möglicherweise im Hoheitsgebiet des ersuchten Mitgliedstaats aufhält:Údaje týkající se totožnosti níže uvedené osoby případně se zdržující na území dožádaného členského státu:
die eingegangenen und gemäß den vorliegenden Anforderungen geöffneten Angaben ausschließlich den zur Kenntnisnahme ermächtigten Personen zugänglich bleiben;údaje doručené a otevřené v souladu s těmito požadavky zůstávaly přístupné pouze osobám, které jsou oprávněny se s nimi seznamovat;