"Angaben zur Nährstoffbewertung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Angaben zur NährstoffbewertungÚdaje o vyjádření živin

Beispieltexte mit "Angaben zur Nährstoffbewertung"

Angaben zur Nährstoffbewertung Weitere ErfordernisseÚdaje o vyjádření živin další požadavky

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

allgemeine Angaben zur Sicherheitvšeobecné bezpečnostní pokyny
grundsätzliche Angaben zur Stationzákladní údaje stanoviště
Angaben zur IdentitätIdentifikační údaje
Angaben zur Standardabweichung:údaje týkající se směrodatné odchylky:
Angaben zur TiergesundheitVeterinární informace
Allgemeine Angaben zur Anlage:obecné údaje o zařízení:
Angaben zur nationalen Kontrollstelle,podrobnosti o vnitrostátním orgánu dozoru,
Angaben zur vorlegenden benannten StellePodrobnosti o předkládajícím oznámeném subjektu
Teil I: Angaben zur SendungČást I: Podrobnosti o odeslané zásilce