"Angaben zu den einzelnen Beihilfen:" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Angaben zu den einzelnen Beihilfen:Pro každou podporu uveďte následující informace:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Angaben zu den einzelnen geplanten staatlichen Fördermaßnahmen:U každého opatření navrhované veřejné podpory uveďte následující:
Die Berichte müssen überdies ein Verzeichnis aller begünstigten Unternehmen sowie folgende Angaben zu den einzelnen Unternehmen enthalten:Zprávy musejí rovněž obsahovat seznam všech přijímajících podniků a pro každý z nich tyto údaje: