"Angaben zu den beteiligten Unternehmen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Angaben zu den beteiligten UnternehmenInformace o stranách

Beispieltexte mit "Angaben zu den beteiligten Unternehmen"

Angaben zu den Anmeldern und zu anderen an dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen [12]Informace o oznamující straně (nebo stranách) a jiných stranách spojení [12]
Angaben zu den Antragstellern und zu anderen an dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen [5]Informace o předkládající straně (nebo stranách) a jiných stranách spojení [5]

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Angaben zu den Eigentümern des in Artikel 8 Absatz 3 genannten Mutterunternehmens:Identifikace vlastníků mateřské společnosti uvedené v čl. 8 odst. 3:
Gegebenenfalls Angaben zu den vom Sicherheitsprogramm des Luftfahrtunternehmens erfassten Stellen:Uveďte případně podrobné informace o subjektu či subjektech, na které se vztahuje bezpečnostní program leteckého dopravce:
IAS 24 Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und PersonenIAS 24 Zveřejnění spřízněných stran
Die Berichte müssen überdies ein Verzeichnis aller begünstigten Unternehmen sowie folgende Angaben zu den einzelnen Unternehmen enthalten:Zprávy musejí rovněž obsahovat seznam všech přijímajících podniků a pro každý z nich tyto údaje: