"Angaben zu den Ratingkategorien:" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Angaben zu den Ratingkategorien:Tyto informace, pokud jde o kategorie ratingů:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Angaben zur IdentitätIdentifikační údaje
Angaben zu den FamilienangehörigenOsobní údaje rodinných příslušníků
Angaben zu den Mitgliedern*Údaje o členovi*
Angaben zu den WarenÚdaje o zboží
Angaben zu den zahlungsansprüchen:Údaje o platebních nárocích:
Angaben zu den einzelnen Beihilfen:Pro každou podporu uveďte následující informace:
Angaben zu den Waren (*)Údaje o zboží (*)
Feld 12: Angaben zu den WarenKolonka 12: Údaje o zboží
Feld 20: Angaben zu den WarenKolonka 20: Údaje o zboží