"Angabe des Dimensionierungswertes, deren Wert eine Gleitkommazahl ist." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Angabe des Dimensionierungswertes, deren Wert eine Gleitkommazahl ist.Označení podmínek prostorového uspořádání, jehož hodnotou je hodnota čísla s plovoucí řádovou čárkou