"Anforderungen hinsichtlich des Kraftstoffspeichers" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anforderungen hinsichtlich des KraftstoffspeichersPožadavky týkající se uložení paliva

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anforderungen hinsichtlich des StickoxidausstoßesPožadavky na emise oxidů dusíku
ANFORDERUNGEN HINSICHTLICH DES AUSSTOSSES VON STICKOXIDENPOŽADAVKY NA EMISE OXIDŮ DUSÍKU
Anforderungen hinsichtlich des Zugangs zu Reparatur- und WartungsinformationenPožadavky týkající se přístupu k informacím o opravách a údržbě
die jeweiligen Anforderungen hinsichtlich der fortlaufenden Flugerfahrung für jedes Muster oder jede Baureihe.všechny příslušné požadavky na nedávnou praxi pro každý typ nebo variantu.