"Anforderungen an Zulassungsanträge" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anforderungen an ZulassungsanträgePožadavky na žádosti o povolení

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anforderungen an das ServicepersonalPožadavky na servisní personál
Anforderungen an den StellplatzPožadavky na místo instalace
Anforderungen an BeobachtungenPožadavky na pozorování
Anforderungen an MosaikelementePožadavky na mozaikové prvky
Anforderungen an Orthofoto-CoveragesPožadavky na pokrytí ortofotografickým obrazem
Anforderungen an ReferenzsystemePožadavky na referenční systémy
Anforderungen und StandardsPožadavky a standardy
Anforderungen an die DatenqualitätPožadavky na kvalitu dat
Anforderungen für das HandelsbuchPožadavky na obchodní portfolio
Für die oben genannten Zusatzstoffe mussten neue Zulassungsanträge gestellt werden.V případě výše uvedených doplňkových látek bylo třeba předložit nové žádosti o povolení.