"Anfangstemperatur: ≤ 300 °C (angefangen bei Raumtemperatur)" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anfangstemperatur: 300 °C (angefangen bei Raumtemperatur)Počáteční teplota: ≤ 300 °C (začíná se na teplotě okolního prostředí)