"Anfangs- und Enddatum der jeweiligen Datenlücke, einschließlich Uhrzeit;" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anfangs- und Enddatum der jeweiligen Datenlücke, einschließlich Uhrzeit;počáteční a koncové datum a čas jednotlivých nedostatků v údajích;