"Anfang der Altersspanne." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anfang der Altersspanne.Počátek věkového intervalu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anfangstemperatur bei jeder BremsungPočáteční teplota při každém brzdění
Anfangstemperatur der Bremstrommel bei jeder BremsungPočáteční teplota brzdového bubnu při každém brzdění
Der Anfangspunkt der Beschleunigung ist festzuhalten.Místo zahájení zrychlení se zaznamená.
Anfangs- und Enddatum der jeweiligen Datenlücke, einschließlich Uhrzeit;počáteční a koncové datum a čas jednotlivých nedostatků v údajích;
Anfangstemperatur bei jeder 1. Bremsung in jedem ZyklusPočáteční teplota při prvním brzdění každého cyklu
Anfangstemperatur der Bremstrommel bei jeder Betätigung der BremsePočáteční teplota brzdového bubnu na začátku každého brzdění
Anschließend wird das Prüfprogramm von Anfang an wiederholt.Potom se program opakuje od začátku.
Anfang 2010 war Khairullah Leiter der HKHS-Niederlassung in Kabul.Od začátku roku 2010 je Khairullah vedoucím pobočky HKHS v Kábulu.
Anfangszeitpunkt ist der Tag der Auszahlung des ersten Kreditbetrags.Počátečním datem je datum prvního čerpání.
Länge der Altersspanne.Trvání věkového intervalu.