"Anfall" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anfallzáchvat

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Regelmäßig anfallende Kosten:náklady placené opakovaně
Bei Reisen anfallende VerwaltungskostenSprávní výdaje vzniklé při cestování
beim Abbruch von Gebäuden anfallende Gipskartonabfälleodpady sádrové omítky vzniklé při demolici budov
Die anfallenden Kosten gehen zulasten der betroffenen Erzeuger.Příslušné náklady ponesou dotčení producenti.
Die anfallenden Gebühren werden von der Agentur veröffentlicht.Splatné poplatky zveřejňuje agentura.
Dabei müssen die für Vertragsverletzungen anfallenden Kosten nicht enthalten sein.Nemusí zde být uvedeny náklady vzniklé porušením smluvních závazků.
gemeinsame Verwertung der bei der Olivernölerzeugung unmittelbar anfallenden Abfälle;společné nakládání s odpady přímo souvisejícími s výrobou olivového oleje,
Entsorgen Sie abgeschiedene Stoffe und bei der Gerätereinigung anfallendes Waschwasser umweltgerecht.Odloučené látky a vodu použitou na čištění a mytí přístroje likvidujte ekologicky.