"Anerkannte Regeln der Technik sind" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anerkannte Regeln der Technik sindUznávaná technická pravidla jsou

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

hat nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.musí být provedena v souladu s uznávanými technickými pravidly.
Sie müssen dessen Forderungen, sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.Musí splňovat uvedené požadavky a odpovídat všeobecně uznávaným technickým pravidlům.