"Andere getrocknete Hülsenfrüchte:" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Andere getrocknete Hülsenfrüchte:Ostatní luštěniny sušené:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

andere–––– zneiwaren verwendeten Art, Siegeloblaten, getrocknete Teigblätter aus Mehl oder Stärke und ähnliche Waren:ostatní–––– é oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky:
andere:–– eere Oblatenkapseln der für Arzneiwaren verwendeten Art, Siegeloblaten, getrocknete Teigblätter aus Mehl oder Stärke und ähnliche Warenostatní:–– zdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky