"Andere Waren aus Naturkork" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Andere Waren aus NaturkorkVýrobky z přírodního korku, ostatní

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Andere Waren aus Blei, a.n.g.Ostatní výrobky z olova, j. n.
Andere Waren aus Nickel, a.n.g.Ostatní výrobky z niklu, j. n.
Andere Waren aus Zinn, a.n.g.Ostatní výrobky z cínu, j. n.
Andere unedle Metalle, Cermets, Waren darausOstatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich
ANDERE UNEDLE METALLE; CERMETS; WAREN DARAUSOSTATNÍ OBECNÉ KOVY; CERMETY; VÝROBKY Z NICH
Andere Waren aus Papier oder PappeOstatní výrobky z papíru a lepenky, j. n.
Andere Waren aus Leder oder rekonstituiertem LederOstatní výrobky z přírodní nebo kompozitní usně
Andere Waren aus Kunststoffen und aus anderen StoffenOstatní výrobky z plastů nebo podobných materiálů
Andere Waren mit Gewinde, aus Eisen oder StahlSpojovací výrobky se závitem ze železa nebo oceli, j. n.