"Andere Tiere, lebend" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Andere Tiere, lebendOstatní živá zvířata

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Andere wirbellose Wassertiere, gefroren, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake, geräuchertOstatní vodní bezobratlí, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení
Fische, Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, einschließlich FertiggerichteRyby, korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, jinak upravení nebo v konzervách, včetně hotových pokrmů
Krebstiere, anders zubereitet oder haltbar gemacht; Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere, anders zubereitet oder haltbar gemachtKorýši, jinak upravení nebo konzervovaní; měkkýši a jiní vodní bezobratlí, jinak upravení nebo v konzervách
Andere Hefen, lebend (einschließlich Mutterhefen)Živé kvasinky (kromě pekařského droždí)
andere Einzeller-Mikroorganismen, nicht lebend, zu Futterzweckenostatní neživé jednobuněčné mikroorganismy, krmné
Andere lebende Pflanzen (einschließlich ihrer Wurzeln), Stecklinge und Pfropfreiser; PilzmycelOstatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí
Ausschließlich für andere lebende Tiere als solche, die zur Familie Cervidae gehören.Výlučně pro živá zvířata jiná než zvířata z čeledi Cervidae (jelenovití).
Sie gelten ab dem 1. Januar 2005 für andere Bereiche als Lebendgeflügel.K 1. lednu 2005 se budou vztahovat na jiná zvířata než na živou drůbež.
Andere Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und andere flache Erzeugnisse, selbstklebend, aus KunststoffenOstatní samolepicí desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky a jiné ploché tvary z plastů
Hefen (lebend oder nicht lebend); andere Einzeller-Mikroorganismen, nicht lebend; zubereitete Backtriebmittel in PulverformDroždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy; hotové prášky do pečiva
Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder, Streifen und andere Flacherzeugnisse, selbstklebend, aus Kunststoffen, auch in RollenSamolepící desky, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky a jiné ploché tvary z plastů, též v rolích
Waren aus Fischen oder Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren; nicht lebende Tiere des Kapitels 3:Výrobky z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých; mrtvá zvířata kapitoly 3:
Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische, Reptilien und andere Vögel als LaufvögelPouze kočky, psi, hlodavci, zajícovití, živé ryby, plazi a jiní ptáci než ptáci patřící do nadřádu běžců