"Andere Entladungslampen (ohne Ultraviolettlampen)" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Andere Entladungslampen (ohne Ultraviolettlampen)Ostatní výbojky (kromě ultrafialových žárovek)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Andere Vorschaltgeräte für Entladungslampen (ohne Vorschaltdrosselspulen)Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice (kromě induktorů)
Glühkathoden-Leuchtstoffentladungslampen mit zwei Lampensockeln (ohne Ultraviolettlampen)Fluorescenční výbojky s horkou katodou, s oboustrannou paticí (kromě ultrafialových)