"Anbau von Ölpflanzen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anbau von Ölpflanzenolejnatá plodina

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Beim nachträglichen Anbau von Grenzwertkontakten ist darauf zu achten, dass der Standardschwebekörper gegen einen Magnetschwebekörper ausgetauscht wird.Při dodatečné montáži mezních kontaktů je třeba dbát na to, aby byl běžný plovák vyměněn za magnetický.
Anbau von Energiepflanzenenergetická plodina
Es dürfen nur Kupplungskugeln und Bolzenkupplungen an die Wechselplatten angeschraubt werden, deren Kugel- bzw. Kupplungsmittelpunkt sich im Bereich der Anbaubeispiele von Seite 3 befinden.Na výměnné desky smějí být našroubovány pouze kulové hlavice a čepové spojky, jejichž středové body koule či spojky se nacházejí v rozmezí příkladů montáže ze strany 3.
Weinanbaugebiete oder Teile davon (Weinbauzone)Vinařské oblasti nebo jejich část (vinařská zóna)
die Anbauflächen für die einzelnen Arten von Rohstoffen,oblasti odpovídající jednotlivým odrůdám surového materiálu;
Einander folgende Nebenkulturen (ohne Anbau von Gartenbaukulturen und Kulturen unter Glas) [9]Následné vedlejší plodiny (kromě zahradních a skleníkových plodin) [9]
Eingeschlossen sind Pflanzen für Biokraftstoffe und der Anbau von Pflanzen im Freiland und in Gewächshäusern.Zahrnuje rostliny pro biopaliva a pěstování plodin v otevřených zemědělských oblastech i ve sklenících.
Unter bestimmten Bedingungen sollten der Anbau von Zuckerrüben, Topinambur oder Zichorienwurzeln auf Stilllegungsflächen nicht ausgeschlossen werden.Je žádoucí, aby za určitých podmínek nebyly na půdě vyňaté z produkce vyloučeny kultury cukrové řepy, topinambur, nebo kořenů čekanky.